Spotkanie 1

22 kwietnia 2010

Na spotkaniu odbyły się 2 głosowania:

  • w pierwszym głosowaniu wyłoniony został skład zarządu w postaci: Michał Sentarek (prezes), Tomasz Urbanik (zastępca) i Bartosz Neuman (sekretarz)
  • w drugim głosowaniu (dwie tury) wybrane zostały trzy projekty realizowane przez Koło: 0x03 (System prezentacji treści), 0x0a (Wirtualne Laboratorium Techniki Mikroprocesorowej) oraz 0x0b (Efekt 3D w modelowaniu przestrzennym z użyciem kamery)

Wybór zarządu

Zaproponowany został następujący skład zarządu:

  • Michał Sentarek - prezes
  • Tomasz Urbanik - zastępca
  • Bartosz Neuman - sekretarz

Liczba głosujących: 17
Za przyjęciem: 17

Wybór realizowanych projektów

Lista projektów

projekt opis
0x01 Rozproszony serwis internetowy
0x02 Rozproszona wyszukiwarka "Google Killer"
0x03 System prezentacji treści
0x04 Rozszerzenia dla JOSM
0x05 Politechniczna dystrybucja Linux
0x06 Narzędzia GPGPU
0x07 Silnik graficzny 3D
0x08 Środowisko programistyczne dla GNU Octave
0x09 Wersja opensource Enterprise Architekta
0x0a Wirtualne Laboratorium Techniki Mikroprocesorowej
0x0b Efekt 3D w modelowaniu przestrzennym z użyciem kamery
0x0c Demonstracja ataku na sieć PWWifi
0x0d Implementacja rfc5437
0x0e Otwarte Państwo
0x0f GnuPG - ECDSA
0x10 HDR w programie UFRAW
0x11 Zaawansowane filtry odszumiające dla programu UFRAW
0x12 Uniwersalny sterownik klimatyzatorów podłączany do sieci Internet

Pierwsza tura

Głosowano nad 11 projektami (projekty 0x01 i 0x02 zostały scalone). Każdy z uczestników mógł głosować na dowolną ilość projektów.

Liczba głosujących: 18
Projekty:

projekt liczba glosów
0x01 i 0x02 4
0x03 5
0x04 1
0x05 4
0x06 2
0x07 2
0x08 0
0x09 0
0x0a 6
0x0b 9
0x0c 4
0x0d 0
0x0e 4
0x0f 2
0x10 4
0x11 2
0x12 2

Do drugiej tury przeszły projekty mające powyżej 3 głosów.

Druga tura

projekt liczba glosów
0x01 i 0x02 5
0x03 7
0x05 5
0x07 4
0x0a 6
0x0b 11
0x0c 5
0x0e 5
0x10 5

W drugiej turze zwyciężyły projekty mające powyżej 5 głosów.

Regulamin

Przez aklamację wyrażoną wiwatami i oklaskami Koło rozpoczęło działalność. Podstawy formalne funkcjonowania Koła opisuje przygotowany przez Opiekunów a przyjęty na tym spotkaniu Regulamin - plik jest załączony do niniejszej strony, dokumenty/regulamin.odt.

Deklaracje członkowskie

  • 18 osób wypełniło już deklaracje członkowskie.
  • Jeżeli ktoś nie mógł być na zebraniu, a chciałby żeby jego nazwisko było na prestiżowej liście członków założycieli, to należy wypełnić dokumenty/deklaracja.odt.
  • Podpisaną deklaracje należy przekazać Bartoszowi Sawickiemu w poniedziałek (26 kwietnia) w godzinach 12:00-14:00 do sali GE229.
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License