Spotkania

Spotkanie 5

 • Termin: 14 października, 18:15
 • Miejsce: GE200
 • Planowany czas trwania: <1,5 h.

Spotkanie 4

 • Termin: 30 września, 14:00
 • Miejsce: GE200
 • Plan spotkania i zagadnienia do omówienia:
  • Wybór sekretarza koła
  • Co możemy zaprezentować na targach KONIK
  • Przenosiny strony koła na postawiony przez nas serwer
  • Dalsza strategia rozwoju i działania, rekrutacja nowych członków
 • Planowany czas trwania: <1,5 h.

Spotkanie 3

 • Termin: 24 czerwca, 16:15-18:00
 • Miejsce: GG 134 (Gmach Główny), Politechnika Warszawska
 • Plan:
  • Seminarium uczelnianie, realizowane pod opieką CSZ PW - "Prawo autorskie i prawa pokrewne - wczoraj, dziś i jutro?", Piotr Waglowski. Przedstawienie współczesnej problematyki prawa autorskiego w sposób przystępny dla inżynierów.
  • Poruszane zagadnienia: na seminarium, w sposób przystępny dla słuchaczy nie mających wiedzy prawniczej, zostaną omówione narodziny współczesnej koncepcji prawa autorskiego, jego obecny stan oraz kierunki rozwoju. Sformułowane zostaną kluczowe pojęcia takie jak „autor” oraz „utwór”. W trakcie wystąpienia przedstawione zostaną wybrane, najwcześniejsze akty prawne, które regulowały problematykę późniejszych praw własności intelektualnej. To pozwoli pokazać, w jaki sposób ewoluowała ochrona prawa autorskiego, w tym czas trwania tej ochrony. Zostaną przybliżone słuchaczom podstawowe współczesne akty prawne prawa międzynarodowego, które problematyką prawno-autorską się zajmują. Na tej podstawie wskazane zostaną pewne różnice w czasie ochrony w niektórych państwach na świecie. Poruszymy zagadnienia zakresu monopolu prawnoautorskiego, wymieniając uprawnienia przysługujące twórcy. Prawa autorskie majątkowe są przenaszalne, zatem należy omówić podstawowe umowy dla prawa autorskiego, takie jak przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz licencje (wyłączną i niewyłączną), oraz wskazać na różnice w skutkach prawnych tego typu umów. Poza monopolem prawno-autorskim istnieją również przepisy o tzw. dozwolonym użytku. Temu zagadnieniu również przyjrzymy się przez chwilę, wskazując na kontrowersje, które obecnie stały się przedmiotem bardzo ożywionej dyskusji lobbingowej. Przyjrzymy się sytuacji prawnej prac dyplomowych. Jak doszło do tego, że uczelni przysługuje pierwszeństwo publikacji i czy to znaczy, że student przestał korzystać z monopolu prawno-autorskiego? Internet w pewien sposób zmienia dotychczasowe modele dystrybucji treści, które - w dobie elektronicznego obrotu - oderwały się od nośników danych (takich jak płótno, na którym utrwalono obraz). Wobec tego istotne jest wskazanie problemów odpowiedzialności serwisów internetowych, w których tego typu prace się pojawiają. W ten sposób przybliżymy instytucję "notice and takedown", oraz dyskusję związaną z zakresem odpowiedzialności firm hostingowych za treści przechowywane w ramach jej infrastruktury. Ostatnia część wystąpienia będzie dotyczyć obserwowanych obecnie głównych nurtów i kierunków zmian koncepcji własności intelektualnej.

Spotkanie 2

 • Termin: 13 maja, 16:15
 • Miejsce: GE200
 • Plan:
  • Dyskusja nad narzędziami do koordynacji projektów i komunikacji, których planujemy użyć
  • Głosowanie nad logo KOTIK
  • Uzyskanie informacji od koordynatorów projektów jak idą lub kiedy ruszają prace ;)
 • Planowany czas trwania: <1,5 h.

Spotkanie 1

 • Termin: 22 kwietnia, 16:15
 • Miejsce: GE200
 • Plan:
  • "Ukonstytuujemy" koło a obecni będą mogli (jeśli będą chcieli) zostać członkami-założycielami;
  • Wybierzemy zarząd (to nie boli);
  • Zdecydujemy o tym, które projekty w najbliższym czasie chcemy rozwijać w ramach koła (i ewentualnie uzyskać na nie jakieś fundusze);
 • Planowany czas trwania: <1,5 h.

Spotkanie 0 beta

Termin: czwartek, (25 marca 2010) godzina 16:15, sala GE200

Spotkanie bardzo udane. Przyszło około 30 osób. Las rąk w górze potwierdził "to ma sens", nie ma już wątpliwości: koło powstanie !. Pogłowiliśmy się trochę nad nazwą. Wysłuchaliśmy kilku pomysłów na projekty, które mogłoby prowadzić koło. No i zaczynamy oswajać sprawy organizacyjne.

Spotkanie 0 alpha

Termin: czwartek, (18 marca 2010) godzina 16:30, sala GE200

Odbyło się wstępne spotkanie zainteresowanych osób. Pogadaliśmy chwilkę, i wygląda na to, że pomysł jednak chwycił. Na listę wpisało się 10 osób, co jest całkiem niezłym wynikiem jeśli spojrzeć na niezbyt mocną promocje. Założyliśmy listę dyskusyjną i postanowiliśmy, że za tydzień spotkamy się po raz drugi, żeby dać szanse na lepsze rozprzestrzenienie się informacji.

Plakat informacyjny

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License