Specyfikacja Funkcjonalna

Wyświetlanie

  • prezentowanie treści statycznej (tekst, zdjęcia) i dynamicznej (filmy)

Treść

Statyczna - obsługa tekstu, PDFów, obrazów i grafiki wektorowej
Dynamiczna - obsługa filmów (najlepiej wybrać jeden otwarty format)

Czas pracy systemu

System będzie działał w określonych godzinach: autouruchamianie około godziny 7 rano i wyłączanie w godzinach wieczornych, około 18-20, łącznie z weekendami (opcja dla zaocznych). Pomijane będą dni świąteczne.

Zarządzanie

  • kolejkowanie, losowanie i ustawianie priorytetów treści
  • komunikacja zdalna (aktualizowanie prezentowanej treści, zdalne sterowanie)
  • treść zorientowana "czasowo"

Komunikacja bezprzewodowa

Pobieranie ze zdalnego serwera aktualizacji, możliwość wejścia do systemu i konfigurowania go w locie, monitorowanie pracy.

Treść zorientowana "czasowo"

Dobrze by było gdyby system orientował się co w danej chwili jest najbardziej potrzebne - np. reagował na pełne godziny i w przerwach między zajęciami preferował informacje dotyczące najbliższych zajęć (przeniesienie sali, odwołany wykład itp.), organizowanych wydarzeniach itp.

Sama informacja miałyby też swoją datę przydatności do "spożycia", po której wypadałaby z kolejki.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License