Politechniczna Dystrybucja Linux

Luźne pomysły:

  • stworzenie użytkowników pod konkretne laboratoria (np. "Techniki Mikroprocesorowe", "Podstawy Technik Mikroprocesorowych", "JIMP") - logowanie użytkownika pociąga za sobą podmontowanie zdalnego zasobu (np. pociągnąć po ftp-ie ze sierry potrzebny obraz ISO z instrukcjami, programami przykładowymi)
  • przechowywanie lokalnie owych zasobów by móc pracować w przypadku braku sieci
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License