Narzędzia GPGPU

W projekcie tym chodziło by o stworzenie zestawu narzędzi opartych o technologie GPGPU (np. OpenCL) związanych z zagadnieniami np. CPS. Ciekawym rozwiązaniem byłoby także udostępnienie tych narzędzi w postaci webservice'ów. Serwer posiadający odpowiedni sprzęt udostępnia serwisy, za pomocą których można zdalnie używać wspomnianych narzędzi. Takie trochę sieciowe laboratorium, wykorzystujące technologie GPGPU.

Co do samych narzędzi to mogłyby być:

  • wspomniane zagadnienia z dziedziny CPS (np. FFT, filtracja, kompresja),
  • analiza zbiorów danych (?),
  • inne jak coś ktoś może jeszcze wymyśli :)
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License