Projekty

Zespoły projektów w formie tabeli (doodle) - najlepiej wpisywać się w obu miejscach - tu redundancja nam nie przeszkadza :)

Koordynatorami zostali na początek autorzy projektu. Docelowo dobrze by było by (w danej chwili) koordynatorem była osoba najbardziej zaangażowana w projekt (lead programmer).

0x01 Google Killer - rozproszona aplikacja internetowa (aka google killer)

Koordynatorzy: dr inż. Łukasz Makowski, dr inż. Bartosz Sawicki
Zespół:

 • Michał Sentarek
 • Mateusz Kamola
 • Dominik Bartos

0x03 System prezentacji treści

Koordynator: mgr inż. Bartosz Neuman
Zespół:

 • Tobiasz Siemiński
 • Tomasz Piechucki
 • Michał Lewandowski
 • Andrzej Surowiec
 • Maciej Spychalski

0x0a Wirtualne Laboratorium Techniki Mikroprocesorowej

Koordynator: Barnaba Turek
Zespół:

 • Sebastian Krośkiewicz
 • Michał Sentarek
 • Robert Wysocki
 • Michał Zochniak

0x0b Efekt 3D w modelowaniu przestrzennym z użyciem kamery

Koordynator: Przemysław Grondek
Zespół:

 • Maciej Kadłubowski (grafika komputerowa, programowanie w C/C++)
 • Piotr Procner
 • Cezary Szempliński
 • Tomasz Urbanik
 • Dominik Bartos
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License