Fool Spotkanie 1

Sprawozdanie ze spotkania 1.

Wybrany system kontroli wersji:

Wybrana metodyka

Wymagania funkcjonalne wersji 0.0.1

 • widok główny zawiera domyślnie 4 okna:
  • okno kodu - okno, w którym użytkownik może wprowadzić kod asemblera, zawiera menu (przyciski):
   • uruchom
   • uruchom ze śledzeniem instrukcji
   • wykonaj następną instrukcję
   • przerwij program
   • wznów program
   • zakończ program
  • okno pamięci - pokazuje stan pamięci
  • okno rejestrów - pokazuje stan rejestrów
  • okno schematu - pokazuje predefiniowany schemat mikrokontrolera
 • użytkownik może ukryć/pokazać każde z okien
 • użytkownik może kazać programowi wykonanie wprowadzonego kodu asemblera (wybiera opcję "uruchom", "uruchom ze śledzeniem instrukcji" lub "wykonaj następną instrukcję")
  • program wykonuje kod wprowadzony w oknie kodu zmieniając stan pamięci, rejestrów i wyjścia
 • użytkownik może na bieżąco śledzić w oknie kodu wykonywane instrukcje (wybiera opcję "uruchom ze śledzeniem instrukcji", przydałoby się opóźnić "skok" do następnej instrukcji, by animacja była płynna)
 • użytkownik może zatrzymać działanie programu w dowolnej chwili (wybiera opcję "przerwij program") a następnie wznowić jego działanie z tego samego momentu (wybiera opcję "wznów program")
 • użytkownik może zakończyć działanie programu w dowolnej chwili (wybiera opcję "zakończ program")
 • użytkownik może wykonać jedną, następną instrukcję (wybiera opcję "wykonaj następną instrukcję")
 • program powinien być kompatybilny z rzeczywistym procesorem (wprowadzony kod powinien działać tak samo w naszym emulatorze, w RIDE i na rzeczywistym procesorze)

Jak to zrobimy (i w jakiej kolejności ;))?

 • stworzymy najpierw emulator procesora 8051 (moduł czytający z pamięci kolejne opkody i wykonujący operacje na pamięci, rejestrach itd.)
 • kod asemblera będzie tłumaczony na kod maszynowy (asemblacja) i umieszczany w pamięci
 • zaprojektujemy GUI używając odpowiedniej biblioteki (np. jQuery UI): okienka kodu, pamięci i rejestrów.
 • początki interfejsu do tworzenia układów (flash)

Oczywiście zanim przystąpimy do pisania właściwego kodu będziemy, zgodnie z TDD, pisać odpowiednie testy (może potem wrzuci się tu linka z jakimś artykułem o dobrych i złych praktykach pisania testów w TDD).

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License