Dokumenty

Dokumenty istotne dla funkcjonowania Koła

  1. Regulamin
  2. Deklaracja członkowska - deklaracja.odt
  3. Decyzja Rektora PW w sprawie wpisania KOTIK-a do Rejestru Uczelnianych Organizacji Studenckich PW - decyzja.jpeg

Dokumenty, które nie są jeszcze w ostatecznej wersji

  1. propozycja treści upoważnienia na dostęp do sali - upowaznienie_sala.odt
  2. propozycja treści podania do Dyrektora Instytutu - podanie_do_dyr2.odt
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License